Widget maken

3 februari 2021 Uit Door roedeltje
// Creëer de widget 

class prw_widget extends WP_Widget {function __construct() {

parent::__construct(

// Basis ID van je widget

'prw_widget', // Naam van de widget verschijnt in UI

__('prwebservices Widget', 'prw_widget_domain'), // Widget beschrijving

array( 'description' => __( 'Voorbeeld widget voor prwebservices Tutorial', 'prw_widget_domain' ), ) 

);

}// Creëert widget front-end

// Dit is waar het allemaal gebeurt

public function widget( $args, $instance ) {

$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );

// voor en na de widget arguments worden gedefinieerd door de thema's

echo $args['before_widget'];

if ( ! empty( $title ) )

echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title'];// Hier loopt de code en verschijnt de output

echo __( 'Hello, World!', 'prw_widget_domain' );

echo $args['after_widget'];

}

        

// Widget Backend 

public function form( $instance ) {

if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {

$title = $instance[ 'title' ];

}

else {

$title = __( 'New title', 'prw_widget_domain' );

}

// Widget admin form

?>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php _e( 'Title:' ); ?></label> 

<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />

</p>

<?php 

}

    

// Updating widget vevangen van oude instances met nieuwe

public function update( $new_instance, $old_instance ) {

$instance = array();

$instance['title'] = ( ! empty( $new_instance['title'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['title'] ) : '';

return $instance;

}

} // Class prw_widget eindigd hier// Registreer en laadt de widget

function prw_load_widget() {

    register_widget( 'prw_widget' );

}

add_action( 'widgets_init', 'prw_load_widget' );