Voorbeeld 2 van functions.php

31 januari 2021 Uit Door roedeltje
<?php
function my_theme_enqueue_styles() {

  $parent_style = 'parent-style'; // Dit is 'twentyseventeen-style' voor het Twenty Seventeen thema.

  wp_enqueue_style( $parent_style, get_template_directory_uri() . '/style.css' );
  wp_enqueue_style( 'child-style',
    get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css',
    array( $parent_style ),
    wp_get_theme()->get('Version')
  );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );
?>