SELECT Een rij selecteren

1 februari 2021 Uit Door roedeltje
$stmt = $mysqli->prepare('SELECT name, email FROM users WHERE id = ?');
<code>$userId = 1; // Ofwel $_GET['userId'];</code>

$stmt-&gt;bind_param('i', $userId);
$stmt-&gt;execute();
$stmt-&gt;store_result();
$stmt-&gt;bind_result($name, $email);
<code>$stmt-&gt;fetch();</code>

echo $name; //Pieter

echo $email; //pieter@mail.comstore_result(); slaat het resultaat op.
//bind_result(); verbind de waardes aan de variabelen.
//fetch(); haalt de resultaten op naar de variabelen.