6 SELECT Met een Array van ID’s

1 februari 2021 Uit Door roedeltje
// array van gebvruiker id's
$userIdArray = [1,2,3];
// aantal vraagtekens
$questionMarksCount = count($userIdArray);
// creëer een array met vraagtekens
$questionMarks = array_fill(0, $questionMarksCount, '?');
// voeg hen bij ,
$questionMarks = implode(',', $questionMarks);
// datatypes voor bind param
$dataTypes = str_repeat('i', $questionMarksCount);

$stmt = $mysqli->prepare("SELECT name, email From users WHERE id IN ($questionMarks)");


$stmt->bind_param($dataTypes, ...$userIdArray);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();
$stmt->bind_result($name, $email);


while($stmt->fetch()) {
echo $name;
echo $email;